Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Генерални спонзор интернет презентације о Призрену је Уметничка радионица за израду скулптурних фонтана "Бистрица".fontane-bistricafontane-bistrica

Све информације о раду ове уметничке радионице можете видети на интернет презентацији www.fontana.in.rs .


 

Призренска лига

Призренска лига је основана 10.јуна 1878.г.
,,У Цариграду је 1877. године формиран одбор албанског књижевно-политичког круга, који се афирмисао као главни пропагатор територијално-административне аутономије Албаније у оквирима турског царства. Програм одбора је саопштен на скупштини у Призрену приликом установљења „Лиге за одбрану права арбанашког народа“. С друге стране, програм је у јесен 1877. године прерастао у „Централни комитет за одбрану арбанашких права“. од тог момента, он постаје идејна подлога свим каснијим политичким концепцијама о територијалној и етничкој Албанији. Полазећи од концепције комитета и наведених међународних околности, прваци албанског културног и политичког круга у Цариграду (Абдул-бег-Фрашери и Пашко Васа ефендија), покренули су акцију за стицање албанске територијалности и независности.

Призренска лига

Непосредно пре руске објаве рата турској, Фрашери је, агитујући широм јужне Албаније, припремио меморандум отоманској влади са следећим садржајем: 
– да се од свих простора на којима живе Албанци у балканском делу турске сачини јединствени албански вилајет;
– да администрација у вилајету буде поверена Албанцима;
– да се настава у школама и поступак пред судовима воде на албанском језику;
– да регрути своје војне дужности обављају на дотичној 
територији;
– да локални буџетски извори буду већином намењени потребама таквог вилајета.
На основу наведеног, новообразовани албански вилајет би чиниле територије ранијих и тадашњих санџака и вилајета (Скадарски, Јањински, Битољски и Косовски). овоме се могао придодати и Солунски. турска влада није благонаклоно гледала на овај концепт. Међутим, међународне околности су Албанцима ишле 
на руку. Искористили су пораз турске војске у рату са Русијом, тако да су почетком 1878. године започели велику агитацију широм Битољског и Косовског вилајета.
Основна идеја водиља Призренске лиге састојала се у тежњи да се брани интегритет посрнулог турског царства у балканском делу и спремности да се протежира враћање изгубљених територија у ратовима са Србијом, Црном Гором и Русијом. Ови захтеви су обележили прву етапу у деловању Призренске лиге. У тој етапи Лига је била происламски и протурски оријентисана да би касније прешла у војнополитички савез за одбрану албанских права на територији која је сматрана „албанском земљом“.
У првој етапи, Лига је деловала као протурска војно-политичка организација на плану учвршћивања муслиманског јединства у оквиру европске турске. За све време свога деловања показивала је изразити антисловенски и антигрчки карактер.''

За више детаља:

Срдјан Словић, Државноправни развитак и медјународни положај Косова и Метохије од Берлинског конгреса до краја 20.века, Баштина Приштина - Лепосавић, св.27, 2009.